Arxiu Municipal de Lleida
Esteu aquí: Inici Història Història de l'Arxiu L'Arxiu de la ciutat

L'Arxiu de la ciutat

Evolució del tractament arxivístic dels fons conservats a l'Arxiu Municipal.

El primer document que configurarà l'Arxiu Municipal de Lleida serà la Carta de Poblament, datada l'any 1150. A partir d'aquest moment, la vida administrativa de la institució forjarà el seu fons documental, nucli i puntal de l'existència de l'arxiu municipal.

La voluntat d'organitzar aquest fons quedarà reflectida com a primera notícia escrita en el llibre de Consells Generals de l’any 1445, en què s'explica que els paers havien fet un inventari dels privilegis de la ciutat.

L'eclosió de volums documentals porta els poders establerts a plantejar-se la necessitat de posar ordre al seu patrimoni documental, i millorar les condicions en l'estatge d'arxiu. L'any 1599, en la sessió del Consell General de l'1 d'abril, es proposa que sigui contractat un arxiver.

La inquietud per salvaguardar els documents fa que el 1616 es prengui la decisió de fer un armari amb calaixos grans. Creiem que finalment aquest es va construir el 1633, tot i que durant la Guerra dels Segadors, el 1644, acabarà cremat. La documentació serà conservada en una caixa “ab sinch panys y claus”, fins al 1685 en què es construirà l'actual Armari de les 5 claus que avui es conserva a l'Arxiu Municipal.

No trobem al llarg del segle XVIII cap actuació arxivística rellevant. Serà durant el segle XIX, amb el desenvolupament de la història positivista i el romanticisme, a més dels corrents nacionalistes, que es dóna un gran impuls als arxius i s'instaurà la necessitat de posar-hi ordre. S'implantà la funció d'arxiver amb caràcter propi i la seva figura es complementarà amb la de cronista de la ciutat.

Destaquem l'arxiver cronista Rafael Gras de Esteva, al capdavant de l'Arxiu entre 1893 i 1909, el qual deixarà nombrosos instruments arxivístics i estudis històrics. Destaquem Catálogo de los privilegios y documentos originales que se conservan en el Archivo reservado de la ciudad de Lérida, publicat per l'Ajuntament de Lleida el 1897.

El segle XX, amb la renúncia de Rafael Gras l'any 1909, es fa càrrec de l’Arxiu el secretari de la Corporació i, a partir d’aquí, tornen a produir-se constants canvis de persones al capdavant de l'Arxiu i es torna a manifestar la necessitat de tenir un lloc adequat per a instal·lar la documentació.


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida