Arxiu Municipal de Lleida
Esteu aquí: Inici Fons documentals Documents singulars Sèries Les actes municipals

Les actes municipals

Les actes de les sessions del Ple de la Corporació Municipal són una font excel·lent on cercar informació sobre fets significatius relacionats amb la ciutat i per entendre la manera com la ciutat, a través dels seus representants, viu, planteja i dóna resposta als múltiples problemes i a les diverses situacions conflictives o no, generades per la ciutat i que requereixen d'una actuació administrativa adequada.

La sèrie documental dels llibres d'actes de l'Ajuntament de Lleida és una de les més voluminoses i completes del nostre Arxiu. El primer llibre d'Actes del Consell General data de l'any 1340 i el darrer de 1715. Successivament, trobem els llibres d'actes del Consell Particular, que tractava els assumptes corrents de la ciutat per tal que no fos necessari que es reunís el Consell General. Abraça des de 1420 fins el 1705.

Posteriorment apareixen els llibres d'Acords de l'Ajuntament, que responen al canvi administratiu que es va donar amb la introducció de les reformes borbòniques a partir del 1719. Segueixen els llibres d'Actes del Ple de la Corporació, així com els de la Comissió Permanent i la Comissió de Govern, que són les diverses denominacions que han tingut els òrgans col·legiats de govern a l'Ajuntament fins als nostres dies.

Altres sèries relacionades amb la vida política i social de la ciutat, i que també són reflex de l'acció de govern de la nostra institució, són els anomenats Manuals d'Actes de la Ciutat (1584-1779), que presenten una relació dels diversos negocis i assumptes relatius a l'administració i de l'arrendament dels serveis de la ciutat i la manera com es feien efectius els acords presos pel Consell General, i els llibres de bans i edictes (1557-1765).

El suport majoritari de la sèrie de les actes municipals és el paper i es pot accedir a la digitalització de les actes a través de l'Arxiu Digital (actes del Ple a partir de 1883), així com a les actes del Ple de les sessions del període 2004-2017. A partir de l'octubre de 2017 es poden consultar les actes de les sessions plenàries en format digital amb les seves respectives videoactes.

Dictamen 2/2013, de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Documents, sobre la consulta sobre actes del ple municipal a Internet


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida